دنیا فقط و فقط جای امتحان است. 

 

هر اتّفاقی كه برای ما رخ می دهد ـ چه خوشایند ما باشد و چه خوشایند نباشد ـ امتحان الهی است. لحظه لحظه ی زندگی، امتحان است؛ خوابیدن ما، بیدار شدن ما، خوردن ما، راه رفتن ما، زن بودن و مرد بودن ما، زود ازدواج كردن ما، دیر ازدواج كردن ما، همسر خوب داشتن، همسر بد داشتن و ... . همه ی اینها سوال امتحانی اند؛ و از ما در مقابل تمام اینها عملكرد صحیح (خدا پسند) می خواهند.

امّا پاسخ صحیح را از كجا بدانیم؟ از كجا بفهمیم كه خدا چه عكس العملی را از جانب ما می پسندد؟

پاسخ صحیح تمام سوالات امتحانی ما تنها در یك منبع است كه همان دین حقّ می باشد. دین حقّ نیز از دو بخش عقل و نقل تشكیل می شود. و مراد از نقل، قرآن كریم و احادیث رسول خدا(ص) و ائمه(ع) می باشد.

در دین خدا، هر چیزی حكم مخصوص به خود را دارد. لذا هر اتّفاقی برای ما رخ می دهد، باید ببینیم تكلیف شرعی ما در مقابل آن چیست؟ مثلاً اگر زن هستیم از جهت زن بودن خود تكلیف داریم؛ و اگر مرد هستیم، از آن جهت كه مردیم باز تكالیفی داریم. اگر زیبارو هستیم، تكالیفی متناسب با قیافه ی زیبای خود داریم و اگر زیبا نیستیم تكالیفی دیگر داریم. اگر والدین ما بد اخلاق هستند، در برابر بد رفتاری آنها تكلیفی داریم؛ و اگر خوش اخلاق هستند باز متناسب با رفتارشان تكالیفی داریم. اگر بیمار شدیم در برابر بیماری تكلیفی داریم و اگر سالم هستیم، باز تكلیفی داریم.

پس پاسخ صحیح تمام سوالات امتحانی را باید در دین حقّ جستجو نمود. خود یافتن دین حقّ نیز سوال امتحانی است؛ یعنی عقل حكم می كند كه انسان باید دین حقّ را بیابد و طبق آن زندگی كند.

حال اگر كسی كارهای خوبی كرد و در همین دنیا پاداشی گرفت، باید متوجّه بشود كه آن پاداش، حقیقتاً پاداش نیست؛ بلكه آن نیز سوال امتحانی دیگری است؛ و اگر كارهای بد كرد و در همین دنیا، خدا او را تنبیه بود نمود، باز باید متوجّه باشد كه آن تنبیه نیز خودش یك سوال امتحانی جدید است. حتّی اگر خوبی كرد و نتیجه ی بد گرفت یا بدی نمود و نتیجه ی خوب گرفت، باز در حال امتحان شدن است.

عاقل باید بداند كه دنیا فقط و فقط جای امتحان است و بس. كسی غیر از این فكر كند، سرش كلاه رفته است.

البته توجّه شود كه در بین امتحانات الهی، گاه امتحانات بزرگ و تعیین كننده نیز وجود دارند؛ مثل موفقیّتهای بزرگ یا مصائب بزرگ یا حوادث بزرگ. مثلاً یك كارمند با هر مراجعی كه روزانه برخورد دارد، در حال امتحان پس دادن است؛ امّا ممكن است یكی از آنها یك رشوه ی بسیار كلان پیشنهاد كند؛ كه در این حالت، شخص با یك امتحان بزرگ مواجه شده است. اكثر سوالات امتحانی روزانه ی ما یك نمره ای هستند؛ امّا در طول زندگی چند سوال پنج نمره ای و ده نمره ای و صد نمره ای و ... هم داریم؛ كه پاسخ صحیح به آنها می تواند موجب جهش معنوی ما شود؛ و پاسخ غلط به آنها می تواند موجب مشروط شدن ما و یا حتّی مردودی ما شود.

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 تیر 1390    | توسط: عبدالاحد محبّ علی    |    | نظرات()